Likvärdighet till priset av likformighet? en studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Detaljer

Författare
  • Per Gunnemyr
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Förlag
  • Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet
Tryckta ISBN978-91-978899-9-5
StatusPublished - 2011
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data