Likvärdighet till priset av likformighet? en studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Bibtex

@phdthesis{be9e43709cbc4f008244096fa6f2ac63,
title = "Likv{\"a}rdighet till priset av likformighet?: en studie av hur och varf{\"o}r svenska och finl{\"a}ndska historiel{\"a}rare p{\aa} gymnasiet uppfattar att de p{\aa}verkas av externa prov i historia",
author = "Per Gunnemyr",
year = "2011",
language = "svenska",
isbn = "978-91-978899-9-5",
publisher = "Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet",
school = "Historia",

}