Linking multiscale deformation to microstructure in cortical bone using in situ loading, digital image correlation and synchrotron X-ray scattering

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter