Linking multiscale deformation to microstructure in cortical bone using in situ loading, digital image correlation and synchrotron X-ray scattering

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. Skademekanismer i ben

    Anna Gustafsson, Hanna Isaksson & Mathias Wallin

    Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF

    2015/01/012020/01/01

    Projekt: Avhandling