Lions, Hares, and Donkeys: Illustrating Regal Traits in Johannes Magnus’ Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus (1554)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. Colloquium Balticum

    Nilsson, A. (presentatör)
    2016 nov 102016 nov 12

    Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens