Livsdugliga data i gränslandet mellan vård, styrdokument och teknik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning har visat hur infrastruk-turer och data inte är neutrala utan bidrar till att forma både det som de re-presenterar och sammanhangen där de används. Vi utgår från dessa insik-ter och diskuterar i artikeln en nyhetsrapportering från november 2015 som handlade om en eventuell förändring av abortgränsen i Sverige. Registerda-ta från Svenskt Neonatalt kvalitetsregister, ett av över 80 svenska nationella kvalitetsregister – där data om behandlingar, patienter och sjukdomar sam-las i syfte att förbättra kvaliteten inom vården – visar sig vara betydelsefulla för nyheten. Vi belyser hur infrastrukturer och specifika data kan förstås som relationella och inta olika innebörder eller roller i olika sammanhang, i detta specifika fall, sammanhang som handlar om såväl neonatalvård som abort. Konsekvenserna av förståelserna rör här liv och död.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

  • biblioteks- och informationsvetenskap, data, nationella kvalitetsregister, informationssystem, infrastruktur, boundary objects
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)297-305
Antal sidor9
TidskriftSocialmedicinsk tidskrift
Volym93
Utgivningsnummer3
StatusPublished - 2016 jul 9
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej