Luftkvalitén i barns utemiljö – en kunskapsinventering

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

På uppdrag av Naturvårdsverket har avdelningen för Arbets- och
miljömedicin vid Lunds Universitet utfört en kunskapsinventering bland
landets kommuner kring luftkvalitén på förskolebarns utemiljöer och
effekter/strategier för att eventuellt förbättra detta. Denna inventering
genomfördes under hösten 2018 och början av 2019 och ska ligga till grund
för det Hälsorelaterade Miljöövervaknings projektet ”Luftföroreningar i
förskolemiljö”. Förhoppningen är att projektet på sikt ska kunna ligga
tillgrund för att utveckla riktlinjer och åtgärdsförslag inom exempelvis
stadsplanering och nyetablering av förskolor för att förbättra luftkvalitén och
utemiljöerna för små barn.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Naturvetenskap

Nyckelord

  • Luftföroreningar, Förskolor
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
UppdragsgivareSwedish Environmental Protection Agency
Antal sidor22
Utgåva2019:10
StatusPublished - 2019 apr 10
PublikationskategoriForskning