Luftkvalitén i barns utemiljö – en kunskapsinventering

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{27546269576044e48d8df859b2b2b078,
title = "Luftkvalit{\'e}n i barns utemilj{\"o} – en kunskapsinventering",
abstract = "P{\aa} uppdrag av Naturv{\aa}rdsverket har avdelningen f{\"o}r Arbets- ochmilj{\"o}medicin vid Lunds Universitet utf{\"o}rt en kunskapsinventering blandlandets kommuner kring luftkvalit{\'e}n p{\aa} f{\"o}rskolebarns utemilj{\"o}er ocheffekter/strategier f{\"o}r att eventuellt f{\"o}rb{\"a}ttra detta. Denna inventeringgenomf{\"o}rdes under h{\"o}sten 2018 och b{\"o}rjan av 2019 och ska ligga till grundf{\"o}r det H{\"a}lsorelaterade Milj{\"o}{\"o}vervaknings projektet ”Luftf{\"o}roreningar if{\"o}rskolemilj{\"o}”. F{\"o}rhoppningen {\"a}r att projektet p{\aa} sikt ska kunna liggatillgrund f{\"o}r att utveckla riktlinjer och {\aa}tg{\"a}rdsf{\"o}rslag inom exempelvisstadsplanering och nyetablering av f{\"o}rskolor f{\"o}r att f{\"o}rb{\"a}ttra luftkvalit{\'e}n ochutemilj{\"o}erna f{\"o}r sm{\aa} barn.",
keywords = "Luftf{\"o}roreningar, F{\"o}rskolor",
author = "Emilie Stroh",
year = "2019",
month = "4",
day = "10",
language = "svenska",
edition = "2019:10",

}