Luftmätningar i barns utemiljö – ett Citizen Science projekt vid Malmö förskolor

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Denna rapport redovisar resultaten från ett pilotprojekt i ett större EU baserat Citizen Science projekt
som initierats av EEA (European Environmental Agency Area) och ska bidra med kunskap om hur
ett större Citizen Science projekt kan organiseras när det gäller utskick av information och
utdelning/uppsamling av mätutrustning för luftkvalitetmätningar.
Studien är finansierad av Naturvårdsverket och syftet med projektet var att engagera personalen vid
ett urval av förskolor i Malmö stad i att utföra egna luftföroreningsmätningar samt utvärdera hur väl
ett sådant mätprojekt utföll. Förhoppningen är att på detta sätt bidra till ökat medvetande om
luftföroreningsnivåerna i förskolornas utemiljöer samt förhoppningsvis skapa engagemang kring
luftfrågorna.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Nyckelord

  • Luftföroreningar, Förskolor, Malmö, Citizen Science
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
UppdragsgivareSwedish Environmental Protection Agency
Antal sidor32
Utgåva2019:1
StatusPublished - 2019 jan 11
PublikationskategoriForskning