Luftmätningar i barns utemiljö – ett Citizen Science projekt vid Malmö förskolor

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{e8e5d08a27724ca28074ad0ea2a2d357,
title = "Luftm{\"a}tningar i barns utemilj{\"o} – ett Citizen Science projekt vid Malm{\"o} f{\"o}rskolor",
abstract = "Denna rapport redovisar resultaten fr{\aa}n ett pilotprojekt i ett st{\"o}rre EU baserat Citizen Science projektsom initierats av EEA (European Environmental Agency Area) och ska bidra med kunskap om hurett st{\"o}rre Citizen Science projekt kan organiseras n{\"a}r det g{\"a}ller utskick av information ochutdelning/uppsamling av m{\"a}tutrustning f{\"o}r luftkvalitetm{\"a}tningar.Studien {\"a}r finansierad av Naturv{\aa}rdsverket och syftet med projektet var att engagera personalen vidett urval av f{\"o}rskolor i Malm{\"o} stad i att utf{\"o}ra egna luftf{\"o}roreningsm{\"a}tningar samt utv{\"a}rdera hur v{\"a}lett s{\aa}dant m{\"a}tprojekt utf{\"o}ll. F{\"o}rhoppningen {\"a}r att p{\aa} detta s{\"a}tt bidra till {\"o}kat medvetande omluftf{\"o}roreningsniv{\aa}erna i f{\"o}rskolornas utemilj{\"o}er samt f{\"o}rhoppningsvis skapa engagemang kringluftfr{\aa}gorna.",
keywords = "Luftf{\"o}roreningar, F{\"o}rskolor, Malm{\"o}, Citizen Science",
author = "Emilie Stroh",
year = "2019",
month = "1",
day = "11",
language = "svenska",
edition = "2019:1",

}