Luftporstrukturens inverkan på egenskaperna hos puts- och murbruk

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Abstract

Rapporten innehåller en beskrivning av material, undersökningsmetoder, resultat och kommentarer från laboratorieundersökningar. För att erhålla olika typer av luftporsystem användes luftporbildande medel av olika typ och i olika mängder.

Detaljer

Författare
  • Thomas Carlsson
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Materialteknik

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Förlag
  • Division of Building Materials, LTH, Lund University
StatusPublished - 1995
PublikationskategoriForskning
Externt publiceradJa

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data