Luftporstrukturens inverkan på egenskaperna hos puts- och murbruk

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Bibtex

@phdthesis{8b2a2f27a26a4857b0da5be01c723854,
title = "Luftporstrukturens inverkan p{\aa} egenskaperna hos puts- och murbruk",
abstract = "Rapporten inneh{\aa}ller en beskrivning av material, unders{\"o}kningsmetoder, resultat och kommentarer fr{\aa}n laboratorieunders{\"o}kningar. F{\"o}r att erh{\aa}lla olika typer av luftporsystem anv{\"a}ndes luftporbildande medel av olika typ och i olika m{\"a}ngder.",
keywords = "provningsresultat, laboratorief{\"o}rs{\"o}k, litteraturstudier, putsbruk, murbruk, tillsatsmedel, luftporbildande medel, porstruktur, luftporer, porositet, best{\"a}ndighet, frostbest{\"a}ndighet, h{\aa}llfasthet, materialegenskaper",
author = "Thomas Carlsson",
year = "1995",
language = "svenska",
publisher = "Division of Building Materials, LTH, Lund University",
school = "Avdelningen f{\"o}r Byggnadsmaterial",

}