Målgruppen och budskapet: en modell för målgruppsanpassning av trafiksäkerhetsbudskap till unga manliga trafikanter

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Avhandlingen behandlar målgruppsanalysens betydelse för budskapsformning och planering av informationskampanjer.

Boken innehåller en genomgång av teorier som kan ligga till grund för målgruppsanalys samt för attityd- och beteendeförändring. Teorierna tillämpas så långt det varit möjligt i en målgruppsanalys av unga trafikanter i åldern 18-24 år. Målgruppsanalysen består av ett antal på varandra följande undersökningar – såväl kvalitativa som kvantitativa – som lett fram till utvecklingen av ett mätinstrument för kategorisering av unga trafikanter i fyra målgrupper.

Författaren avslutar med att presentera en rad rekommendationer för vilken typ av budskap samt vilken övertalningstrategi som kan vara bäst lämpad för de olika målgrupperna.

Detaljer

Författare
  • Inger Linderholm
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Medie- och kommunikationsvetenskap

Nyckelord

Bidragets titel på inmatningsspråkThe Target Group and the Message. A model for audience segmentation and formulation of messages concerning traffic safety for young male road-users
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1997 sep 13
Förlag
  • Lund University Press
Tryckta ISBN91-7966-430-x
StatusPublished - 1997
PublikationskategoriForskning