Mångkulturalism och mänskliga rättigheter

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Abstract

Mångkulturalism är en svårgripbar term som figurerar som etikett på idéer som sinsemellan kan vara ganska olika. Jag ska försöka bringa lite ordning i diskussionen om mångkulturalism, specifikt i relation till mänskliga rättigheter, genom att göra en – alls inte uttömmande – inventering av hur begreppet mångkulturalism används i debatten, framför allt inom politisk teori. Personer som alla försvarar ett mångkulturellt perspektiv kan ha vitt skilda uppfattningar om vad det innebär. Hur kan ett mångkulturellt samhälle bäst beskrivas? Vad är en kultur? Vad är det som gör kulturell pluralism viktig att värna? Vad är det som ska värnas: kulturen i sig eller de personer som identifierar sig med den? En sak som vi kommer att se är att relationen mellan mångkulturalism och mänskliga rättigheter förändras beroende på vad mångkulturalism ges för innebörd och vilken moralisk och politisk roll den sätts att spela. För någon kan värdet av kulturell tillhörighet och religiösa traditioner vara det allt överskuggande, medan individuella rättigheter ges den plats som blir över så länge de inte inkräktar på gruppens traditionella sätt att leva eller på religiösa normer. För någon annan har kulturella och religiösa traditioner värde enbart så länge de harmonierar med eller till och med stärker individuella rättigheter, såsom rätten för var och en att fritt utöva sin religion eller, för den delen, rätten att inte utöva någon religion alls. För någon är rättighetsperspektivet ett centralt medel för att värna kulturella och religiösa gruppers status medan någon annan ser det som oförenligt med genuin respekt för pluralism. De flesta debattörer är överens om att grundläggande demokratiska fri- och rättigheter inte får säljas ut till förmån för religiösa och kulturella traditioner, men vad innebär det egentligen och var går gränsen?

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Filosofi, etik och religion

Nyckelord

Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationMänskliga rättigheter och religion
RedaktörerDan-Erik Andersson, Johan Modée
FörlagLiber
Sidor78-93
ISBN (tryckt)9789147094264
StatusPublished - 2011
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej