Magnitude and regulation of bacterioplankton respiratory quotient across freshwater environmental gradients

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter