Manager and Civil Servant: Exploring actors' taken-for-granted assumptions in public administration

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Manager och Civil Servant är en utforskning av aktörers förgivet tagna antaganden vilka styr uppfattningar kring hur offentlig förvaltning ska ske i samtida välfärdsstater. Det hävdas att mer än 30 år av pågående och riktade reformer gentemot den offentliga förvaltningen har orsakat dilemman att uppstå. Dessa dilemman har resulterat i en förskjutning av balansen kring några fundamentala pelare inom den offentliga förvaltningen. Dessa reformer har dessutom lett till en framväxt av utmanande sociala system, vilket inneburit att nya föreställningar och praxis kommit att framträda. Forskningsfrågan är "hur gör aktörer som är engagerade i offentlig förvaltning för att förstå de dilemman de står inför". Teoretiskt innehåller denna avhandling såväl institutionell teori som struktureringsteori. Dessa kombineras i ett ramverk, genom vilken agentur och struktur används för att karakterisera manifestationer av förgivet tagna antaganden. Ramverket är utarbetat genom konceptuella perspektiv på Management samt Ämbetsmannarollen i syfte att modellera en ram för den offentliga förvaltningen. Empiriskt innehåller denna avhandling en användning av kvalitativa såväl som kvantitativa metoder. Öppna intervjuer kombineras med självadministrerade enkäter, statistisk analys och fokusgrupper. Två viktiga bidrag är markerade. För det första, visas det hur aktörer som är engagerade i offentlig förvaltning avvisar tanken på en polarisering som inneboende i den offentliga förvaltningsverksamheten genom vilken dilemman kan accentueras. Som så minskas behovet kring begripliggörande till följd av aktörers omedvetna antagande av mening och sanktion vilka förkastar närvaron av dilemman. För det andra visar aktörers förmåga att avvisa polarisering, och därmed dilemman, på en kompartmentalisering av ömsesidigt beroende perspektiv. Å ena sidan antar aktörer ett internt perspektiv där Management är begripligt. Å andra sidan antar aktörer ett externt perspektiv i vilket instanser av Ämbetsmannaskap är begripligt. Separationen och uppdelningen av dessa perspektiv gör det möjligt för aktörer att avvisa dilemma samt att anta till synes olika roller samtidigt. De blir både Managers och Ämbetsmän.

Detaljer

Författare
  • Tom Karlsson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Företagsekonomi

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2014 jun 3
Förlag
  • Lund University
Tryckta ISBN978-91-7473-979-4, 978-91-7473-980-0
StatusPublished - 2014
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data