Manligt, kvinnligt, naturligt? Föreställningar om kön och naturlighet med utgångspunkti rådgivningslitteratur

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Bibtex

@inbook{3918e692d4bd4e8984d788532bb6557d,
title = "Manligt, kvinnligt, naturligt? F{\"o}rest{\"a}llningar om k{\"o}n och naturlighet med utg{\aa}ngspunkti r{\aa}dgivningslitteratur",
abstract = "Utbudet av b{\"o}cker och tidningar som p{\aa} olika s{\"a}tt handlar om graviditet, f{\"o}rlossning och sm{\aa}barnstid {\"a}r idag st{\"o}rre {\"a}n n{\aa}gonsin. Marknaden tycks n{\"a}rmast o{\"a}ndlig och st{\"a}ndigt publiceras nya b{\"o}cker som behandlar {\"a}mnena utifr{\aa}n olika perspektiv och vinklingar. Artikeln inleds med nedslag i r{\aa}dgivningslitteratur fr{\aa}n 1930-talet och fram{\aa}t f{\"o}r att sedan koncentreras kring en diskussion av samtida litteratur riktad till blivande och nyblivna f{\"o}r{\"a}ldrar. Syftet {\"a}r att diskutera hur {"}naturlighet{"} beskrivs, f{\"o}rklaras och anv{\"a}nds i nyare r{\aa}dgivningslitteratur, hur det kopplas till {"}manligt{"} och {"}kvinnligt{"} och vilka konsekvenser detta f{\aa}r i ett vidare sammanhang.",
keywords = "manlighet, kvinnlighet, naturlighet, f{\"o}r{\"a}ldraskap, f{\"o}rlossning, r{\aa}dgivningslitteratur, graviditet",
author = "Charlotte Hagstr{\"o}m",
year = "1998",
language = "svenska",
isbn = "952-12-0225-4",
pages = "187--203",
editor = "Fjell, {Tove Ingebj{\"o}rg} and Charlotte Hagstr{\"o}m and Lena Marander-Eklund and {Nylund Skog}, Susanne",
booktitle = "Naturlighetens positioner. Nordiska kulturforskare om f{\"o}dsel ochf{\"o}r{\"a}ldraskap",
publisher = "Nordiskt n{\"a}tverk f{\"o}r folkloristik",

}