Människan och etiken: Välgrundad moral i en polariserad tid

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Abstract

Människans reflektioner över etiska frågeställningar befinner sig i spänningen mellan att formulera vad som är allmänmänskligt och vad som kan betraktas som särskiljande för olika individer och grupper av människor. Hur ska vi leva tillsammans? Och vad är ett gott samhälle? Det som ska vara gemensamt och gränserna för olikhet måste (åter)erövras i varje tid. Och i varje tid samsas ”eviga” etiska spörsmål med nya frågeställningar. Oavsett om resultatet leder till enighet eller konflikt är poängen att ställningstagandena är välgrundade så att både det vi är överens om och eventuella motsättningar blir tydliga.

I en tid som präglas av polarisering och krav på snabbare hantering, ställningstagande och positionering manar författarna i denna bok till eftertanke och betydelsen av välgrundad argumentation i krävande etiska frågor. Utgångspunkten i bokens texter är att etiska
frågeställningar och hur vi talar om etik i olika sammanhang ständigt tar nya former. Mångfaldssamhället, skolan, kyrka och teologi, vårdetik, människovärde, mänskliga rättigheter och ledarskap ställer oss inför nya och nygamla etiska problem och frågeställningar. Boken innehåller elva kapitel som på olika sätt adresserar dessa utmaningar.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Etik

Nyckelord

  • etik, moral
Originalspråksvenska
FörlagHjalmarson & Högberg Bokförlag AB
Antal sidor204
ISBN (tryckt)978-91-985346-0-3
StatusPublished - 2019 apr 1
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej

Relaterad forskningsoutput

Dan-Erik Andersson, 2019 apr 1, Människan och etiken: Välgrundad moral i en polariserad tid. G Lundberg, J. & Andersson, D-E. (red.). Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, s. 85-101 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Dan-Erik Andersson & Johanna Gustafsson Lundberg, 2019 apr 1, Människan och etiken: Välgrundad moral i en polariserad tid. Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, s. 7-11 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Johanna Gustafsson Lundberg & Mats Aldén, 2019 mar 1, Människan och etiken: Välgrundad moral i en polariserad tid. Andersson, D-E. & Gustafsson Lundberg, J. (red.). Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (3)

Relaterade aktiviteter

Maurits, A. (värd), Gustafsson Lundberg, J. (värd), Andersson, D. (värd)
2019 mar 15

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangOrganiserat av föreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Visa alla (1)