"Mänsklighetens största problem genom alla tider": en receptionsstudie av elevers miljöberättelser och historiska meningsskapande 1969

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Detaljer

Författare
  • Arndt Clavier
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Förlag
  • Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet
Tryckta ISBN978-91-86973-01-8
StatusPublished - 2011
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data