"Märkets" förhistoria: Så började industrins ledande roll i lönebildningen

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Bibtex

@misc{d5af0bae65514075b7edec7489faa747,
title = "{"}M{\"a}rkets{"} f{\"o}rhistoria: S{\aa} b{\"o}rjade industrins ledande roll i l{\"o}nebildningen",
abstract = "»M{\"a}rket» p{\aa} svensk arbetsmarknad inneb{\"a}r att exportindustrins l{\"o}ne{\"o}verenskommelse fungerar som norm f{\"o}r alla andra avtal. Det {\"a}r ett omstritt system, men trots detta vet vi mycket lite om dess uppkomsts. I den h{\"a}r texten dyker ekonomhistorikern Erik Bengtsson djupt ner i k{\"a}llorna f{\"o}r att hitta bakgrunden till systemet, och finner att tidigare forskning haft fel i antagandet om att en l{\"o}nepolitik liknande »m{\"a}rkets» g{\aa}r att finna redan i 1930-talets fackliga konflikter och avtal. Ist{\"a}llet var det i LO-ekonomernas och ett {\"o}kande makroekonomisk t{\"a}nkande som fr{\aa}n slutet av 40-talet utvecklade drev p{\aa} en mer samordnad l{\"o}nepolitik.",
author = "Erik Bengtsson",
year = "2016",
month = "11",
day = "15",
language = "svenska",
volume = "2016",
pages = "47--54",
journal = "Arbetarhistoria: meddelande fr{\aa}n arbetarr{\"o}relsens arkiv och bibliotek",
issn = "0281-7446",
publisher = "Arbetarr{\"o}relsens arkiv och bibliotek",

}