Mass Stabilization, Stability and Settlement in Mass Stabilized Peat

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
De mekaniska egenskaper som torv normalt besitter gör att den lämpar sig dåligt som undergrund för vägkroppar. Det gängse förfaringssättet har därför varit att gräva ur torven och ersätta den med sprängstensmassor. Vid masstabilisering lämnas torven däremot kvar och dess egenskaper förbättras genom inblandning av något kemiskt bindemedel, företrädesvis cement eller olika restprodukter från industrin. Målet är att skapa en monolit (block) av förstärkt torv som jämnt fördelar lasten från vägkroppen till djupare liggande jordlager. För att monoliten skall klara denna uppgift krävs att den har viss hållfasthet, kompressibilitet samt homogenitet. Miljön i vilken den skapade monoliten skall verka är tämligen sur, varför en stabilisering utförd med (nämnda typer av) bindemedel inte är självklart beständig över en tidsrymd lika med vägens tekniska livslängd i övrigt. Avsikten har varit att öka vår kunskap om stabiliserad torv, att ta fram tillämpliga stabilitets- och sättningsberäkningsmetoder för masstabiliserad torv samt att bestämma relevanta fält- och laboratorieundersökningsmetoder för bestämning av skjuvhållfastheten hos masstabiliserad torv.

Detaljer

Författare
  • Nenad Jelisic
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Maskinteknik

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2004 maj 13
Förlag
  • Nenad Jelisic, Blåbärsvägen 16, 633 53 Eskilstuna,
Tryckta ISBN91-973723-2-3
StatusPublished - 2004
PublikationskategoriForskning