Mätinstrument för uppföljning av transporthållbarhet i svenska kommuner

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

I det moderna samhället är en välplanerad infrastruktur med fungerande transporter och pendling en självklarhet. Transportsystemet har inverkan på fysisk och social miljö och det finns ett stort behov av att minska de negativa effekterna. Förutom tillgänglighet och minskad miljöpåverkan betonas ofta vikten av kostnadseffektivitet. Denna rapport beskriver ett verktyg framtaget inom ramen för HASTA programmet och som underlättar det systematiska arbetet med att nå kommunens hållbarhetsvision. Verktyget gör det möjligt att tydligt visualisera kommunens transporthållbarhetstillstånd. Med hjälp av HASTA:s verktyg – noggrant utvalda indikatorer i ett lättillängligt ramverk – kan kommunen kontinuerligt följa upp och förbättra sitt transporthållbarhetstillstånd.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Infrastrukturteknik
Originalspråksvenska
FörlagLunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg
Antal sidor100
VolymBulletin 2270
StatusPublished - 2012
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnBulletin 270 - 2013 / 3000
VolymBulletin 2270
ISSN (tryckt)1653-1930

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data