Mätinstrument för uppföljning av transporthållbarhet i svenska kommuner

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{13705989e2b74e198cc446379f63cb3c,
title = "M{\"a}tinstrument f{\"o}r uppf{\"o}ljning av transporth{\aa}llbarhet i svenska kommuner",
abstract = "I det moderna samh{\"a}llet {\"a}r en v{\"a}lplanerad infrastruktur med fungerande transporter och pendling en sj{\"a}lvklarhet. Transportsystemet har inverkan p{\aa} fysisk och social milj{\"o} och det finns ett stort behov av att minska de negativa effekterna. F{\"o}rutom tillg{\"a}nglighet och minskad milj{\"o}p{\aa}verkan betonas ofta vikten av kostnadseffektivitet. Denna rapport beskriver ett verktyg framtaget inom ramen f{\"o}r HASTA programmet och som underl{\"a}ttar det systematiska arbetet med att n{\aa} kommunens h{\aa}llbarhetsvision. Verktyget g{\"o}r det m{\"o}jligt att tydligt visualisera kommunens transporth{\aa}llbarhetstillst{\aa}nd. Med hj{\"a}lp av HASTA:s verktyg – noggrant utvalda indikatorer i ett l{\"a}ttill{\"a}ngligt ramverk – kan kommunen kontinuerligt f{\"o}lja upp och f{\"o}rb{\"a}ttra sitt transporth{\aa}llbarhetstillst{\aa}nd.",
author = "Zsuzsanna Olofsson and Andras Varhelyi and {Winslott Hiselius}, Lena",
year = "2012",
language = "svenska",
volume = "Bulletin 2270",
series = "Bulletin 270 - 2013 / 3000",
publisher = "Lunds universitet, LTH, instutionen f{\"o}r teknik och samh{\"a}lle, trafik och v{\"a}g",

}