Measuring the vertical age structure of the Galactic disc using asteroseismology and SAGA

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. SAGA: The Strömgren survey for Asteroseismology and Galactic Archeology

    Luca Casagrande, Sofia Feltzing, Christian Sahlholdt & Pieter Gruyters

    Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

    Projekt: Forskning