Med kärret som källa : om begreppen offer och ritual inom arkeologin

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Bibtex

@phdthesis{8d2014182dff44f8bb3ad38189bb1902,
title = "Med k{\"a}rret som k{\"a}lla : om begreppen offer och ritual inom arkeologin",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Varf{\"o}r lade m{\"a}nniskor ner stenar, ben och redskap i vatten och v{\aa}tmarker under f{\"o}rhistorisk tid? Och hur kan arkeologin skapa f{\"o}rst{\aa}else f{\"o}r denna typ av l{\"a}mningar? Vanligen tolkas de nedlagda f{\"o}rem{\aa}len som offer, men det {\"a}r ett begrepp som {\"a}r f{\"o}rknippat med en rad problem. Bland annat riskerar anv{\"a}ndningen av offerbegreppet att d{\"o}lja olikheter och nyanser i m{\"a}nniskornas s{\"a}tt att deponera f{\"o}rem{\aa}l. I Med k{\"a}rret som k{\"a}lla anv{\"a}nder arkeologen {\AA}sa Berggren ist{\"a}llet ett arbetss{\"a}tt som s{\"a}tter m{\"a}nniskorna, deras handlingar och ritualer i fokus. I boken till{\"a}mpar hon konsekvent ett handlingsteoretiskt perspektiv p{\aa} ett neolitiskt fyndmaterial fr{\aa}n ett k{\"a}rr i Malm{\"o}. H{\"a}r blir m{\"a}nniskornas sinnliga upplevelser av ting och platser centrala, och man kommer deras handlingar och upplevelser n{\"a}ra. Studien visar hur m{\"a}nniskorna genom sin anv{\"a}ndning av k{\"a}rret skapat sina relationer till andra m{\"a}nniskor, sina sociala positioner och sin historia – ett socialt samspel som p{\aa}g{\aa}tt under mer {\"a}n 3 000 {\aa}r.",
keywords = "Stone Age, the past in the past, objectification, embodyment, ritualization, practice theory, sacrifice, archaeology, ritual, Malm{\"o}, Hindbyg{\aa}rden, wetland depositions, Early Bronze Age",
author = "{\AA}sa Berggren",
note = "Defence details Date: 2010-10-01 Time: 10:15 Place: Kulturens auditorium, Tegn{\'e}rsplatsen, Lund External reviewer(s) Name: Fuglestvedt, Ingrid Title: [unknown] Affiliation: Universitetet i Oslo ---",
year = "2010",
language = "svenska",
isbn = "978-91-89116-98-6",
series = "V{\"a}gar till Midg{\aa}rd",
publisher = "Nordic Academic Press",
school = "Institutionen f{\"o}r arkeologi och antikens historia",

}