Med kolorerade figurer : handkolorering i Sverige under 1700- och 1800-talen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

An illustrated history about the art of hand-colouring in Sweden during the eighteenth and nineteenth century.

Detaljer

Författare
  • Björn Dal
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Kulturstudier
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Per S Ridderstad, handledare
Tilldelningsdatum2001 sep 14
Förlag
  • Book and Library History
Tryckta ISBN91-972886-3-2
StatusPublished - 2001
PublikationskategoriForskning