Mending the gaps in social work education and research: two examples from a Swedish context

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Konceptet gap-mending är ett analytiskt verktyg för att ge socialarbetare, lärare och forskare i socialt arbete stöd för att reflektera över faktorer i deras arbetssätt som förstärker och upprätthåller klyftor mellan socialarbetare och olika brukargrupper. I artikeln ges, med utgångspunkt i teorier om makt och erkännande, en teoretisk bakgrund till hur klyftor i socialt arbete kan problematiseras och utmanas. Därefter beskrivs utvecklingen av gap-mendingstrategier inom forskning och utbildning på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Lunds universitet var en av tre parter som tog initiativ till det internationella nätverket PowerUs, som verkar för att utveckla gap-mendingstrategier i socialarbetarutbildningar. Författarna har samarbetat i mer än tio år med olika brukarorganisationer i socialarbetarutbildningar och i olika forskningsprojekt. I artikeln ger de exempel på gap-mendingstrategier och utmaningar som de har mött. Det första exemplet är en experimentell kurs på Socialhögskolan vid Lunds universitet, som startade 2005, där socionomstudenter studerar tillsammans med studenter från brukarorganisationerna. Det andra exemplet är ett försök att bekämpa hemlöshet i flera svenska kommuner, som har byggt på ett samarbete mellan hemlösa grupper, politiker och socialarbetare.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Socialt arbete
Bidragets titel på inmatningsspråkGap-mending i utbildning och forskning i socialt arbete: två exempel från Sverige
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)396-408
TidskriftEuropean Journal of Social Work
Volym20
Utgåva nummer3
Tidigt onlinedatum2017 jan 31
StatusPublished - 2017 maj 4
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa

Bibliografisk information

doi: 10.1080/13691457.2017.1283589