Minoriteterna i minoriteten: Om nationalism, migration och modersmålsundervisning på Åland

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Bibtex

@inbook{b75e9b054609441c941b834656e5eee1,
title = "Minoriteterna i minoriteten: Om nationalism, migration och modersm{\aa}lsundervisning p{\aa} {\AA}land",
abstract = "Kapitlet fokuserar p{\aa} den potentiella mots{\"a}ttningen mellan minoriteters r{\"a}ttigheter och universella m{\"a}nskliga r{\"a}ttigheter. Exemplet {\"a}r det svenskspr{\aa}kiga {\AA}land, som idag har ett av v{\"a}rldens mest omfattande nationalitetsskydd med snart hundra {\aa}r p{\aa} nacken – men det {\"a}r ett skydd som inte alltid g{\aa}r ihop med nyare konventioner om m{\"a}nskliga r{\"a}ttigheter. Kapitlet unders{\"o}ker kritiken fr{\aa}n Europar{\aa}dets r{\aa}dgivande kommitt{\'e} (som {\"o}vervakar implementeringen av Ramkonventionen om skydd f{\"o}r nationella minoriteter) att undervisningen i finska p{\aa} {\AA}land inte tillfredsst{\"a}ller behoven hos den finskspr{\aa}kiga ”minoriteten i minoriteten”. R{\aa}dets kritik granskas i f{\"o}rh{\aa}llande till Will Kymlickas teori om minoritetsnationalism. Analysen visar att den {\aa}l{\"a}ndska nationalismen {\"o}ver tid har g{\aa}tt fr{\aa}n att ha etniska inslag till att anta tydligt medborgerliga drag, men att det {\aa}l{\"a}ndska inflytandet {\"o}ver {\"o}gruppens integrationspolitik samtidigt har anv{\"a}nts f{\"o}r att st{\"a}rka det svenska spr{\aa}kets st{\"a}llning. Resultaten leder till f{\"o}ljande paradox: att implementeringen av Ramkonventionen – som {\"a}r t{\"a}nkt att bidra till {\"o}kad tolerans – potentiellt sett kan resultera i det motsatta.",
author = "Ida Jansson",
year = "2018",
language = "svenska",
isbn = "978-91-86980-70-2",
pages = "103--125",
editor = "Malin Arvidsson and {Lena Halldenius} and {Lina Sturfelt}",
booktitle = "M{\"a}nskliga r{\"a}ttigheter i samh{\"a}llet",
publisher = "Bokbox f{\"o}rlag",

}