Mirror Symmetry in the Upper fp Shell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2004
  2. Mirror Nuclei - Isospin Symmetry Breaking in the Mass A=35 and A=51 Mirror Nuclei

    Ekman, J., 2004, Jörgen Ekman, Department of Physics, Box 118, SE-22100 Lund, Sweden,. 130 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)