Mobility Management åtgärder – Nulägesanalys av Lund och Helsingborg.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Mobility Management (MM) syftar till att främja hållbara transporter och minska resandet med bil genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Denna rapport är framförallt ett underlag inför framtida satsningar på MM-åtgärder i Lund och Helsingborg. Detta är ingen före-efter analys då det i nuläget inte finns material för att göra en sådan studie. Istället kan rapporten användas för en framtida före-efter studie samt för att få en bild av nuläget. Dessu-tom kan materialet vara användbart för att peka ut de områden där det kan vara lämpligt att göra MM-åtgärder.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Infrastrukturteknik

Nyckelord

Originalspråksvenska
FörlagLund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Transport and Roads, Lund, Sweden
Antal sidor45
Volym269
StatusPublished - 2011
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnBulletin 3000
Volym269

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data