Mörka Neuron och Mobiltelefoner: Dedicerad till en 90-årig man, Arne Brun i Lund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{778267c11bf0456ab3cd3d8edebc0b27,
title = "M{\"o}rka Neuron och Mobiltelefoner: Dedicerad till en 90-{\aa}rig man, Arne Brun i Lund",
abstract = "Med denna svenska {\"o}versikt av v{\aa}ra egna och andra forskares observationer av m{\"o}rka neuron vid mikrov{\aa}gs exponering fr{\aa}n mobiltelefoner, som lite senkommet till{\"a}gnas Arne Brun p{\aa} hans 90 {\aa}rs-dag, vill vi att hans insatser blir uppm{\"a}rksammade och inte faller i gl{\"o}mska.Kring 2000 millennium skiftet p{\aa}gick ett intensivt arbete i Lund med att sammanfatta och bekr{\"a}fta effekterna av exponering med GSM-900 MHz mikrov{\aa}gor p{\aa} blod-hj{\"a}rna barri{\"a}ren och hj{\"a}rnans neuroner. Leif G. Salford, Arne Brun och medarbetare presenterade {\aa}r 2003 i tidskriften Environmental Health Perspectives resultaten fr{\aa}n en unders{\"o}kning av skador p{\aa} nervcellerna i r{\aa}tthj{\"a}rna efter exponering f{\"o}r mikrov{\aa}gor fr{\aa}n GSM Mobiltelefoner. Kontroller och testdjur visade alla tecken p{\aa} n{\"a}rvao av albumin i hypotalamus, vilket {\aa}r normalt och indikerar att albumin inf{\"a}rgningen av BBB l{\"a}ckaget ocks{\aa} fungerar. Cresylviolettf{\"a}rgningen avsl{\"o}jade f{\"o}rekomst av spridda och grupperade m{\"o}rka nervceller, som ofta var skrumpna och m{\"o}rkt homogent f{\"a}rgade utan urskiljbara interna cellstrukturer. N{\aa}gra av dessa m{\"o}rka nervceller var ocks{\aa} albuminpositiva eller visade cytoplasmatiska mikrovakuoler som indikerar en aktiv patologisk process. {\AA}r 2008 presenterades resultaten av ytterligare unders{\"o}kningar av blod-hj{\"a}rn barri{\"a}rens permeabilitet och nervcellsskador i r{\aa}tthj{\"a}rnan efter en {\aa}terh{\"a}mtningstid p{\aa} antingen 14 och 28 dagar efter 2 timmas exponering f{\"o}r mikrov{\aa}gor fr{\aa}n GSM-mobiltelefoner i 900 MHz-bandet. Efter 14 dagars {\aa}terh{\"a}mtningstid observerades albumin-l{\"a}ckage i BBB och albumin upptag i neuroner. M{\"o}rka neuron observerades endast hos r{\aa}ttor som exponerats med det l{\"a}gsta SAR-v{\"a}rdet, 0,12 mW/kg. Efter 28 dagars {\aa}terh{\"a}mtnings period observerades l{\"a}ckage av albumin endast hos r{\aa}ttor som exponerats med det h{\"o}gsta SAR-v{\"a}rdet, 100 mW/kg. D{\"a}remot observerades efter 28 dagar f{\"o}rekomst av m{\"o}rka neuron i r{\aa}tthj{\"a}rnor hos alla grupperna vilket korrelerade v{\"a}l med neuronernas albumin upptag.I studien observeras neuro-patologiska f{\"o}r{\"a}ndringar redan vid SAR-v{\"a}rden s{\aa} l{\aa}ga som 0,12 mW/kg vilket {\"o}verensst{\"a}mmer med v{\aa}ra tidigare resultat. Speciellt i{\"o}gonfallande {\"a}r att det h{\"o}gsta albumin upptaget i neuroner observeras vid den l{\"a}gsta SAR niv{\aa}n p{\aa} 0,12 mW/kg. Frekvensen hos f{\"o}rekomsten av m{\"o}rka nervceller {\"o}kade, j{\"a}mf{\"o}rt med kontrollerna b{\aa}de efter 14 och 28 dagars {\aa}terh{\"a}mtning, men var endast signifikant vid 28 dagar efter exponering. Inga signifikanta tecken p{\aa} f{\"o}rekomsten av m{\"o}rka neuron observerades emellertid efter 7 dagars {\aa}terh{\"a}mtning.I en Fransk studie redovisad av Poulletier de Gannes och medarbetare 2009 exponerades enbart huvudet hos 16 st. Fischer 344-r{\aa}ttor (14 veckor gamla) f{\"o}r GSM-900 under 2 timmar vid SAR v{\"a}rden 0,14 och 2,0 W/kg. Fjorton alternatvt 50 dagar efter GSM-900 exponeringen kunde varken BBB-l{\"a}ckage eller f{\"o}rekomst av m{\"o}rka nervceller uppt{\"a}ckas i r{\aa}tt hj{\"a}rnorna. Deras resultat indikerar att det f{\"o}religger en v{\"a}sentlig skillnad i resultaten vid helkropp exponering j{\"a}mf{\"o}rt med exponering av endast huvudet.{\AA}r 2015 presenterades en studie, st{\"o}dd av Nationella Vetenskaps Akademin i Kina (NSFC), avseende albumin-l{\"a}ckage i blod-hj{\"a}rnbarri{\"a}ren efter exponering med kontinuerliga mikrov{\aa}gor p{\aa} 900 MHz med SARv{\"a}rden mellan 0,016 (hela kroppen) och 2 W/kg (lokalt i huvudet). Hos r{\aa}ttor som exponerats under 28 dagar observerades cellul{\"a}rt {\"o}dem och neuronal cellorganell degeneration hos r{\aa}ttorna. Dessutom observerades med immun-f{\"a}rgning BBB-l{\"a}ckage av albumin i hippocampus och cortex. Efter exponering f{\"o}r 900 MHz mikrov{\aa}gor under 14 respektive 28 dagar hade serum albumin diffunderat in i neuropilen mellan cellkropparna, som omger neuronerna. Upptag av Albumin i hippocampus neuron hos r{\aa}ttor exponerade under 28 dagar, visar f{\"o}rekomst av m{\"o}rka neuron. Deras resultat {\"a}r i linje med Lunda-resultaten som publicerades 2003 och 2008. ",
keywords = "m{\"o}rka neuron, mobil telefon",
author = "Persson, {Bertil R} and Catarina Blennow and Arne Brun and Jacob Eberhardt and Gustav Grafstr{\"o}m and Lars Malmgren and Henrietta Nittby-Redenbrant and Leif Salford and Susanne Str{\"o}mblad",
note = "M{\"o}rka Neuron och Mobiltelefoner Dedicerad till en 90-{\aa}rig man, ARNE BRUN i Lund ",
year = "2021",
month = mar,
day = "7",
language = "svenska",
volume = "2021",
pages = "1--23",
journal = "Acta Scientiarum Lundensia",
issn = "1651-5013",
publisher = "Bertil RR Persson, Medical Radiation Physics, 22185 Lund, Sweden",
number = "001",

}