Mörkrets hjärta i klassrummet: historieundervisning och elevers uppfatttningar om förintelsen

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Detaljer

Författare
  • Bo Persson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Förlag
  • Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet
Tryckta ISBN978-91-978899-6-4
StatusPublished - 2011
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data