Molerområdets geologi – sedimenter, fossiler, askelag og glaicaltektonik

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Abstract

Abstract in Danish
I den vestlige del af Limfjorden findes en række kystklinter, hvor eocæne lag er blottet. Moler er en ca. 55-56 millioner år gammel diatomit, som indeholder lag af uforvitret vulkansk aske samt et stort antal velbevarede marine og terrestriske fossiler. Stolleklint Leret og Fur Formationen har et usædvanligt fossilselskab med
mange repræsentanter for insekter, fisk, fugle og skildpadder men meget få kalkskallede, hvirvelløse dyr. De vulkanske askelag afspejler et stort antal gigantiske, eksplosive udbrud inden for en kort periode, hvor lavatilstrømningen
var stor, samtidig med at udbruddene skete på lavt vand i den nydannede oceanbund. For ca. 25.000 år siden dannede fremrykkende iskapper folder og overskydninger i moler, askelag og glaciale sedimenter.
Molerområdets geologi kan sammenfattes i følgende citat: ”…talrige tynde lag af sort vulkansk Aske...træde selv på lang Afstand tydelig frem i det hvide Moler …[Da de] ofte danner store Bugter og Folder, vil man forstaa, at de høje lyse Molerklinter i Solskin frembyde et malerisk og ejendommeligt Skue.” (N. V. Ussing i ’Danmarks Geologi’ 1904, s.143).

Detaljer

Författare
 • G. K. Pedersen
 • S. A. S. Pedersen
 • N. Bonde
 • C. Heilmann-Clausen
 • L. M. Larsen
 • B. Lindow
 • H. Madsen
 • A.K. Pedersen
 • J. Rust
 • B. P. Schultz
 • M. Storey
 • Pi Willumsen
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

 • Geologi

Nyckelord

Originalspråkdanska
Sidor41-135
NummerDecember 2011
Tidskrift/dags-eller nyhetstidningGeologisk Tidsskrift
FörlagDansk Geologisk Forening
StatusPublished - 2011
PublikationskategoriPopulärvetenskap

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data