Multi-Functional Desaturases in Two Spodoptera Moths with ∆11 and ∆12 Desaturation Activities

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter