Muslim Rights and Plights. The Religious Liberty Situation of a Minority in Sweden

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Syftet med avhandlingen är att presentera en sociologisk analys av en "religionsfrihetssituation". Den grupp som särskilt berörs i avhandlingen är den invandrarde muslimska minoriteten i Sverige, en grupp som har vuxit avsevärt under de senaste decennierna. Muslimerna har invandrat till ett samhälle som länge präglades av religiös enhet, men som idag har utvecklats till ett religiöst pluralistiskt samhälle. Denna utveckling har inneburit viktiga politiska förändringar, både med avseende på religionsfrihetens innebörd och ställning och relationen mellan stat och kyrka. Dagens utmaningar för religionsfriheten handlar främst om närvaron av invandrade religiösa minoriteter som är nya för samhället. De muslimska invandrarnas möte med det svenska samhället har innefattat ett antal problem och konfliktområden. En del av problemen har rört organisatioriska, institutionella och ekonomiska fråor, skol- och utbildninsfrågor, liksom vissa aspekter av rätten till fri religionsutövning. Även om flera problem återstår kan undersökningen peka på flera områden där en positiv utveckling av den muslimska religionsfrihetssituationen har ägt rum.

Detaljer

Författare
  • Jonas Alwall
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Filosofi, etik och religion

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1998 mar 6
Förlag
  • Lund University Press
Tryckta ISBN91-7966-514-4
StatusPublished - 1998
PublikationskategoriForskning