Myndighetsföreskrifter: Demokratisk anknytning, politisk styrning och rättssäkerhet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Artikeln behandlar utrymmet för förvaltningsorgan under regeringsnivån
att på egen hand anta bindande regler enligt svensk rätt. Grundlagsregleringen
ger stort utrymme för delegation till förvaltningen, som
enligt den svenska konstitutionella strukturen har en betydande självständighet.
Det finns dock principiella invändningar mot att förvaltningen ska kunna anta föreskrifter med samma bindande verkan som lagar. När det gäller demokratisk anknytning är tjänstemännen inte folkvalda och har därmed inte något politiskt ansvar. Därutöver finns det risk att den politiska styrningen av förvaltningsmyndigheterna brister. Samtidigt kan delegation av normgivningsmakt till förvaltningen motiveras med effektivitet och förvaltningens sakkunskap. Den svenska regleringen innebär en avvägning mellan dessa intressen. Undersökningen identifierar rättsliga strukturer och utmaningar i denna avvägning. Med tanke på den bristande demokratiska anknytningen är det viktigt att beslut fattade med stöd av myndighetsföreskrifter kan överklagas och då genomgå en noggrann överprövning. En övergripande slutsats är att den svenska ordningen bygger på att det demokratiska systemet fungerar, så att riksdag och regering reglerar utrymmet för myndighetsföreskrifter på ett välavvägt sätt.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik

Nyckelord

  • förvaltningsrätt, Konstitutionell rätt
Bidragets titel på inmatningsspråkAdministrative Rule-Making in Sweden
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)489-517
Antal sidor29
TidskriftTidsskrift for Rettsvitenskap
Volym129
Utgivningsnummer5
StatusPublished - 2016
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data