När slutade reformationen? Reformation, konfessionalisering och representationen av Martin Luther i svensk bokproduktion under 1500-talet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2018
  2. 2017
  3. Identitetsmarkör, problem eller frälsare? Representationen av Martin Luther i Sverige under 1500-talet

    Brilkman, K. (Inbjuden talare)
    2017 nov 25

    Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation