Naturlighetens positioner. Nordiska kulturforskare om födsel och föräldraskap

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Bibtex

@book{bc80b0beac0e4eb39b8133d7e1f0ddf7,
title = "Naturlighetens positioner. Nordiska kulturforskare om f{\"o}dsel och f{\"o}r{\"a}ldraskap",
abstract = "Denna bok handlar om naturlighet if{\"o}rh{\aa}llande till f{\"o}dsel och f{\"o}r{\"a}ldraskap - om hur naturligheten positioneras i m{\"a}nniskans f{\"o}rest{\"a}llningar kring f{\"o}dseln. Under de tio-femton senaste {\aa}ren har det skett en f{\"o}r{\"a}ndring i dessa f{\"o}rest{\"a}llningar fr{\aa}n en h{\"o}gteknologisk omsorg med h{\"o}g riskmedvetenhet till en mer naturlig eller alternativ omsorg. D{\"a}r tidigare det medicinska t{\"a}nkandet, som innebar att h{\"a}lsov{\aa}rden hade det totala ansvaret f{\"o}r den f{\"o}dande kvinnan, var f{\"o}rh{\"a}rskande ses nu ist{\"a}llet kvinnan som alltmer ansvarig f{\"o}r sig sj{\"a}lv. Tillsammans med den blivande pappan f{\"o}rv{\"a}ntas hon ocks{\aa} vara aktiv i utformningen av f{\"o}dslosituationen. I detta f{\"o}ds s{\aa} id{\'e}n om naturen och det naturliga som det ursprungliga och riktiga. Natur ses i denna bok som en kulturellt baserad konstruktion, en produkt av m{\"a}nniskors tolkning. Ett konstruktivistiskt perspektiv p{\aa} f{\"o}dsel st{\aa}r i mots{\"a}ttning till en position d{\"a}r f{\"o}dsel och f{\"o}r{\"a}ldraskap framst{\"a}lls som n{\aa}got substantiellt, universellt och naturvetenskapliggjort. Detta {\"a}r det genomg{\aa}ende temat i bidragen i denna antologi. Antologin representerar avslutningen p{\aa} ett nordiskt kultur-vetenskapligt samarbete och v{\"a}xte fram. som ett bidrag till debatten kring naturligt f{\"o}dande efter ett symposium om f{\"o}dsel och f{\"o}r{\"a}ldraskap h{\"o}sten 1996 i {\AA}bo.",
keywords = "naturlighet, barnmorska, f{\"o}r{\"a}ldraskap, barnaf{\"o}dande, graviditet, f{\"o}dsel, f{\"o}rlossning, f{\"o}rlossningspraktiker",
editor = "Fjell, {Tove Ingebj{\"o}rg} and Charlotte Hagstr{\"o}m and Lena Marander-Eklund and {Nylund Skog}, Susanne",
note = "Inneh{\aa}ll i boken, se: http://web.abo.fi/library/aapub/hf_952120225_4_buy.html Inneh{\aa}ller {\"a}ven texter p{\aa} norska.",
year = "1998",
language = "svenska",
isbn = "952-12-0225-4",
volume = "1",
series = "NNF Publications",
publisher = "Nordiskt n{\"a}tverk f{\"o}r folkloristik",

}