Naturvetenskapliga ideal i svensk elektronisk konstmusik

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Abstract

Den här presentationen tar sin utgångspunkt i en idéhistorisk diskussion om relationen mellan naturvetenskapliga ideal och den elektroniska musikens framväxt i Sverige under slutet av 1950-talet. Denna relation markerar i mångt och mycket en ny tidsålder på flera sätt. Inom den modernistiska konstmusiken argumenteras det bland annat att det äger rum en musikestetisk revolution, där exempelvis den svenske tonsättaren Bengt Hambræus menade att musiken är på väg att erövra den position den hade som vetenskap och kulturfenomen. Musiken har numera blivit en del i den moderna vetenskapsvärlden. Från att ha betraktat musiken som en del av de estetisk-humanistiska ämnena, har man på nytt ”insett att läran om toner och klangförhållanden närmast kan förklaras med moderna naturvetenskapliga forskningsrön”. Musiken framstår mot bakgrund av detta som ett av de viktigaste i världskulturens historia. Den elektroniska musiken ger riktlinjer för en ny musikestetik. Bo Nilsson, en annan svensk tonsättare, talar om de i princip obegränsade möjligheter som den elektroniska musikskapandet erbjuder, vilket kan ses som ”en musikalisk parallell till den samtida kärnfysiken och atomforskningen: komposition med elektronisk materia” – musiken jämförs med rymdens minsta energipartiklar som analyseras, sönderdelas och omvandlas till någon annan substans.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Musik
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2016 okt 6
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa
EvenemangMusik och samhälle, 2016: Musik och elekricitet - Institutionen för kulturvetenskaper, Lund, Sverige
Varaktighet: 2016 okt 62016 okt 7

Konferens

KonferensMusik och samhälle, 2016
LandSverige
OrtLund
Period2016/10/062016/10/07