New perspectives on pathology in Huntington's disease - characterization of hypothalamic changes

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in English
Huntingtons sjukdom (HS), även kallad danssjukan, är en ärftlig och dödlig sjukdom som leder till ofrivilliga motoriska rörelser. Personer med HS får vanligtvis symtom i medelål- dern och avlider efter 15–20 år. Diagnosen ställs klinisk när de första ofrivilliga rörelserna uppträder. Dessa symtom kan kopplas till celldöd i de delar av hjärna som styr vår rörelse. Sjukdomen orsakas av en förlängd repetition av DNA-sekvens i själva huntingtongenen, som kodar för proteinet huntingtin som finns i de flesta av kroppens celler. Det förlängda proteinet kan ansamlas i cellerna och i sin tur orsaka olika skador som kan medföra cell- död. HS ärvs på ett autosomalt dominant sätt, vilket innebär att en förälder bär på den förändrade huntingtongenen, löper barnen 50 procent risk att ärva den.
Personer med HS får ofta symtom som upplevs svåra att hantera många år innan de motoriska svårigheterna uppstår. Till dessa tidiga symtom hör personlighetsförändringar som depression, ångest och irritabilitet och även sömnstörning och ämnesomsättnings- besvär. Hypotalamus som är hjärnans hormoncentral har till uppgift är att reglera ämne- somsättning, sömn och känslor. Vi tror att hypotalamus kan ha en försämrad funktion vid HS som till en viss del kan förklara uppkomsten utav de tidiga icke motoriska symptom. Syftet med denna avhandling var att kartlägga i vilken utsträckning förändringar sker i hypotalamus i HS. Hittills har enbart enstaka undersökningar gjorts av denna region vid HS. Vi har analyserat hypotalamusvävnad från avlidna individer med HS och de som var utan sjukdom i hjärnan medan de levde. Vi har även analyserat hypotalamus regionen med magnetrsonans (MR) kamera.
Våra resultat visade att specifika nervceller i hypotalamus som tillverkar oxytocin (ett ämne vars funktion är att minska ångest), vasopressin (ett ämne som är inblandad i regler- ing av aggression, blodtryck och temperatur) och orexin (som styr födointag och känslor) är minskade vid HS hypotalamusvävnaderna. Våra resultat tydde på att oxytocin och va- sopressin minskningen sker i ett tidigt stadium av i sjukdomsförloppet. Vi kunde även se att CART (cocaine-amphetamine-regulated transcript, som styr aptit och ångest) nivån var ökad vid HS. Analyserna gjorda med magnet kamera visade inga indikationer på förtvining utav hypotalamus. Däremot kunde vi med ytterligare analyser av hypotalamusvävnaderna se att styrningen produktionen av viktiga gener som reglerar känslor och ämnesomsättning är påverkade vid i HS.
Resultaten som presenterats i denna avhandling talar för att hypotalamus till en viss ut- sträckning är påverkad vid HS. Detta kan förklara till en viss del uppkomsten av de tidiga personlighetsförändringar och ämnesomsättningsbesvär hos drabbade personer. Det skulle därför vara önskvärt med behandlingsmetoder riktad mot hypotalamus vilket kan fördröja eller hindra de tidiga symtomen.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Neurovetenskaper

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2015 maj 13
Förlag
  • Translational Neuroendocrinology
Tryckta ISBN978-91-7619-126-2
StatusPublished - 2015
PublikationskategoriForskning

Relaterad forskningsoutput

Sanaz Gabery, Georgiou-Karistianis, N., Hult Lundh, S., Rachel Cheong, Churchyard, A., Chua, P., Stout, J. C., Egan, G. F., Deniz Kirik & Åsa Petersén, 2015, I : PLoS ONE. 10, 2, e0117593.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sanaz Gabery, Murphy, K., Schultz, K., Loy, C. T., McCusker, E., Deniz Kirik, Halliday, G. & Åsa Petersén, 2010, I : Acta Neuropathologica. 120, s. 777-788

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)