Nonlinear Observers and Output Feedback Control with Application to Dynamically Positioned Ships

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter