Normative explanation : Disorders, violations and failures

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Fler filtreringsmöjligheter
  1. NORMCON: Att förstå regler: Kognitiva och ickekognitiva modeller för social cognition (ESF/VR)

    Ingar Brinck & Patrizio Lo Presti

    Swedish Research Council

    2011/01/012014/12/31

    Projekt: ForskningInternationellt samarbete, Tvärvetenskaplig forskning, Individuellt forskningsprojekt