Normbildningsprocess genom brukarsamverkan

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Avhandlingen visar två olika vägar för att skapa brukarinflytande, den kollektiv- och den individinriktade vägen. Den kollektiva inriktningen innebär att medborgarna endast kan utöva inflytande via folkvalda företrädare, medan den individinriktade vägen ger möjlighet att samverka direkt med politiker och tjänstemän i den kommunala organisationen. Två olika teorier har använts i detta arbete: Talcott Parsons teori om samhället som socialt system och Håkan Hydéns normteori. Parsons teori används för att peka ut var i det sociala systemet mötet mellan aktörerna äger rum medan Hydéns teori ger struktur åt avhandlingen och fungerar som ett verktyg vid analysen av den normbildning som sker.

Sammanfattningen av denna avhandling är att den representativa demokratin inte har ersatts av olika former av brukarsamverkan. De två inriktningarna och formerna samverkar med varandra på ett sätt som gör det möjligt att för brukare att göra sin röst hörd mellan valen och för politiker och tjänstemän att på ett direkt sätt säkra kvaliteten på den kommunala servicen. Paradigmförändringen från kollektiv- till individinriktning är därför inte en fråga om representativ demokrati eller demokrati genom brukarsamverkan, utan om representativ demokrati och brukarsamverkan. På så sätt kommer brukarråd och andra grupper där aktörerna samverkar att fungera som konvergeringspunkter som gör det möjligt för aktörernas olika normmiljöer att intervenera.

Detaljer

Författare
  • Staffan Friberg
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2006 dec 6
Tryckta ISBN91-7267-221-8
StatusPublished - 2006
PublikationskategoriForskning