Norms and legal rules. An investigation of the tunnel construction through the Hallandsås ridge.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Tunnelbygget genom Hallandsåsen har utvecklats på ett sådant sätt och fått sådana konsekvenser, att frågan hur projektet skall förstås och förklaras är viktig. Vill man studera vilka mekanismer i samhället som kan förhindra projektets förlopp eller dess konsekvenser, bör man först förstå projektet. Matthias Baiers bok handlar om hur man med normer kan förstå och beskriva tunnelbygget genom Hallandsåsen. Författaren har utifrån ett rättssociologiskt perspektiv undersökt vilka normer som driver utveckingen i projektet. Därmed ges också en förståelse av i vilket sammanhang rätten har fungerat. Boken beskriver projektets förlopp fram till stoppet i oktober och under-söker sedan projektets rättsliga och normativa dimensioner. Viktiga komponenter i den normativa dimensionen är en konsensus om grundläggande samhällsvärden, en tro på den tekniska förmågan samt villkoren för de politiska och ekonomiska systemen. Också rätten ingår i den normativa dimensionen, och i den starka normativitet som präglat projektet har medborgarperspektivet och det ekologiska perspektivet haft svårt att göra sig gällande.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik och samhälle

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2003 maj 9
Tryckta ISBN91-7267-144-0
StatusPublished - 2003
PublikationskategoriForskning