Not Just Any Water : Hinduism, Ecology and the Ganges Water Controversy

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Gangesfloden i Varanasi (Indien) anses samtidigt vara fullkomligt ren och svårt förorenad, beroende på vem som definierar dess egenskaper, brahminska religiösa specialister eller vetenskapligt orienterade miljöaktivister. Medan kontroversen fortgår, försöker några hinduiska religiösa ledare att anpassa sina traditioner till de nya miljöparadigmen, och deras förhållningssätt kan ses som en del av en ny religiös, global trend. I studien diskuteras de positioner som religiösa specialister intar med avseende på miljö och religion. Studien fokuserar emellertid först och främst på en bestämd kultplats vid Gangesfloden i Varanasi, där lokalbefolkningen samlas för att bada. På denna plats utgör frågan om Gangesflodens renhet inte ett stridsämne, men snarare en svårbegriplig aspekt av deras livsvärld. Vardagslivet på kultplatsen beskrivs genom en diskussion av hur detta struktureras med hjälp av centrala principer som renhet, heder och genus. Några centrala religiösa handlingar (bad och reningsriter) och uppfattningar om Gangesfloden, undersöks utifrån frågor kring miljösyn och religiös förändring. Studien visar att unga människors religiösa liv vid Gangesfloden allmänt präglas av av-ritualisering. Utbildning tycks vara en signifikant dimension för miljökunskap. Undersökningen är preliminär och visar att det inte finns någon korrespondans mellan miljösyn och religiösa uppfattningar.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Religionshistoria

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2001 sep 28
Förlag
  • Department of Theology, Lund University
StatusPublished - 2001
PublikationskategoriForskning