"Nu er vi ikke mere piger": identitetsprocesser bland svenska tjänstekvinnor i Köpenhamn 1880-1920

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Detaljer

Författare
  • Anna Nordqvist
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Greiff, Mats, handledare, Extern person
  • Johan Lundin, handledare
Förlag
  • Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet
Tryckta ISBN978-91-978899-8-8
StatusPublished - 2011
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data