Nuclear Structure Studies near 208Pb and γ-ray Imaging Techniques

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

AGATA är en speciell positionskänslig detektor för gammastrålning. Genom att
använda en sådan detektor är det möjligt att rekonstruera den väg som gam-
mastrålningen tar genom detektorn. Det garanterar en mycket högre känslighet
för detektion av gamma strålning än vad var möjlig för tidigare typer av de-
tektorer. Detta betyder att vi kan få tillgång till mycket mer information om
atomkärnan än vad vi kunde tidigare. Men det är inte bara ’kunskap för kun-
skapens egen skull’ (analog med l’art pour l’art) som vi är efter. Detektorer
som använder denna teknik är av stor betydelse inom tillämpad kärnfysik och
andra olika områden som använder gammastrålning. Några av dessa är biofysik,
kärnmedicin och säkerhetskontroller.
I detta arbete förklarar jag vilka ingredienser som behövs för att förstå data som
samlats in med en komplex detektor som AGATA. Detta arbete avser den unika
kombination av AGATA och flera andra detektorer, som användes när AGATA
var belägen vid det tyska laboratoriet GSI i Darmstadt. AGATA är en av två
detektorer av det slaget, och GSI är än så länge den enda platsen i världen där
man kan producera de partiklar vid de energier som behövs för experimentet
som beskrivs i detta arbete. Jag har genom mitt doktorsarbete gradvis kommit
fram till den punkt där de data vi samlade in och analyserade är viktiga för de
teoretiska modeller som försöker förklara komplexiteten hos atomkärnan.
Självklart hoppas jag att detta bidrag skulle kunna hjälpa till att svara på
mycket viktiga frågor inom grundläggande kärnfysik. Men ’vad tjänar jag och
alla andra på det...’ frågar du kanske. Jag hoppas att jag med denna avhand-
ling kan övertyga dig om att de metoder och algoritmer som säkerställer AGA-
TA möjlighet att spåra gammastrålning faktiskt är relevanta för de tillämpade
områden som jag listade ovan. Det är därför som det här arbetet också tar
upp möjligheten att observera objekt som är dolda för våra ögon, genom att
använda gammastrålning och gammadetektorer Dessutom föreslår jag en enkel
apparat som kan fungera som en laboratorieprototyp för att testa vad vi hittills
har hittat.

Detaljer

Författare
  • Natasa Lalovic
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Naturvetenskap
  • Subatomär fysik

Nyckelord

  • nuclear structure, gamma-Ray spectroscopy, AGATA, isomeric decays, relativistic projectile fragmentation, Pb isotopes
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2017 jun 21
UtgivningsortLund
Förlag
  • Lund University, Faculty of Science, Department of Physics, Division of Nuclear Physics
Tryckta ISBN978-91-7753-287-3
Elektroniska ISBN978-91-7753-288-0
StatusPublished - 2017 maj
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Podolyák, Z., Shand, C. M., Lalovic, N., Gerl, J., Rudolph, D., Alexander, T., Boutachkov, P., Cortés, M. L., Górska, M., Kojouharov, I., Kurz, N., Louchart, C., Merchán, E., Michelagnoli, C., Pérez-Vidal, R. M., Pietri, S., Ralet, D., Reese, M., Schaffner, H., Stahl, C. & 45 andra, Weick, H., Ameil, F., De Angelis, G., Arici, T., Carroll, R., Dombrádi, Z., Gadea, A., P. Golubev, Lettmann, M., Lizarazo, C., Mahboub, D., Pai, H., Patel, Z., Pietralla, N., Regan, P. H., L. G. Sarmiento, Wieland, O., Wilson, E., Birkenbach, B., Bruyneel, B., Burrows, I., Charles, L., Clément, E., Crespi, F. C. L., Cullen, D. M., Désesquelles, P., Eberth, J., González, V., Habermann, T., Harkness-Brennan, L., Hess, H., Judson, D. S., Jungclaus, A., Korten, W., Labiche, M., Maj, A., Mengoni, D., Napoli, D. R., Pullia, A., Quintana, B., Rainovski, G., Reiter, P., Salsac, M. D., Sanchis, E. & Valiente Dóbon, J. J., 2016 nov 23, I : Physical Review Letters. 117, 22, 5 s., 222302.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lalovic, N., Louchart, C., Michelagnoli, C., Perez-Vidal, R. M., Ralet, D., Gerl, J., Rudolph, D., Arici, T., Bazzacco, D., Clement, E., Gadea, A., Kojouharov, I., Korichi, A., Labiche, M., Ljungvall, J., Lopez-Martens, A., Nyberg, J., Pietralla, N., Pietri, S., Stezowski, O. & 2 andra, Collaboration, T. AGATA. & Collaboration, T. PPEC., 2016, I : Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment. 806, s. 258-266 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lalovic, N., Perez-Vidal, R. M., Louchart, C., Michelagnoli, C., Ralet, D., Arici, T., Bazzacco, D., Clement, E., Gadea, A., Gerl, J., Kojouharov, I., Korichi, A., Labiche, M., Ljungvall, J., Lopez-Martens, A., Nyberg, J., Pietralla, N., Pietri, S., Rudolph, D., Stezowski, O. & 1 andra, Collaboration, T. AGATA., 2015, EPJ Web of Conferences. Schwengner, R. & Zuber, K. (red.). EDP Sciences, Vol. 93. s. 07007 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (4)

Related projects

Natasa Lalovic, Dirk Rudolph & Pavel Golubev

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

2013/04/012017/06/30

Projekt: Avhandling

Visa alla (1)