Nyfikenhet, kritiskt tänkande och kvalitet

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Universitetsläraren är för det mesta en pedagogisk amatör. En amatör är en "icke yrkesmässig utövare av något" men samtidigt en "älskare av något" (Wessén 1982). Med en lätt tolkning kan man alltså säga att en amatör utövar en verksamhet med kärleken som drivkraft. Detta kan då sättas i motsats till den professionelle utövaren som inte primärt har kärlek som drivkraft.

En utvecklingstendens som idag gör sig gällande är ett slags professionalisering av universitetsläraren. Förutom att det finns positiva drag i en sådan utveckling finns det också anledning att vara uppmärksam på riskerna. Kanske bevittnar vi nu lönearbetets kolonisering av den sista vita kontinenten inom utbildningssystemet? Med en sådan utveckling trängs den pedagogiska amatören tillbaka och vi tycker kanske då att vi främst har vunnit något - men vi kan också ha förlorat amatörismens drivkraft, kärleken.

Mot den bakgrunden rör sig föreliggande rapport i spänningsfältet mellan pedagogisk amatörism och professionalism. Jag anser att behovet av pedagogisk kvalitetsförbättring är stort inom universitetsutbildningen samtidigt som vi måste vara medvetna om riskerna med pedagogisk rationalisering och professionalisering.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Utbildningsvetenskap
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

  • sociology, educational sciences, kritiskt tänkande, amatör
Originalspråksvenska
FörlagUtvärderingsenheten, Lunds universitet
Antal sidor77
Volym96:196
StatusPublished - 1996
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnRapport / Lunds universitet, Utvärderingsenheten
Volym96:196
ISSN (tryckt)1401-775X

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Anders Persson, 2007, Högskolan i Halmstad.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Anders Persson, 2001, Lunds Universitet Meddelar, 3/2001.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Anders Persson, 1998, Årsbok 1997. Institution i rörelse. Sociologiska institutionen, Lunds universitet, s. 26-35

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (13)

Related projects

Visa alla (1)