Ökad kontakttid med ämnet – exempel från språkutbildning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Under lång tid har såväl studenter som lärare inom humaniora önskat och krävt mer lärarledd undervisningstid. I väntan på det vill jag emellertid diskutera hur man som lärare kan hjälpa studenterna att utnyttja självstudietiden på ett så effektivt sätt som möjligt med ett minimum av lärarresurser, för att på så sätt öka kontakttiden med ämnet. Diskussionen tar sin utgångspunkt i pedagogisk forskning, erfarenhetsutbyte med kolleger, samt i en mindre undersökning som jag genomfört med studenter på grundkursen i spanska (A-nivån) vid Språk- och litteraturcentrum i Lund, och den mynnar ut i några förslag på arbetssätt som kan hjälpa studenterna att effektivisera sina språkstudier.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Språk och litteratur

Nyckelord

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)123-128
TidskriftHögre utbildning
Volym2
Utgåva nummer2
StatusPublished - 2012
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa