Överskuldsättning och konsumtionsmönster i det digitala samhället – en kunskapsöversikt

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Detta är en kunskapsöversikt på området för överskuldsättning och konsumtionsmönster i det digitala samhället, vilket inkluderar företeelser som e-handel, smarta mobiler och deras roll för konsumtion och kredittagande, nya sätt att betala, konsumera och skuldsätta sig, och mer. Kunskapsöversikten har författats av forskare vid Lunds universitet på uppdrag av Kronofogdemyndigheten. Arbetet har utförts under 2014 och inkluderar i huvudsak tre delstudier av delvis olika karaktär, i syfte att ge en så heltäckande och riktig bild av forskningen på området som möjligt: 1) en bibliometrisk, 2) en systematisk litteraturöversikt, samt 3) kompletterande sökningar som även inkluderar svenskspråkiga rapporter, utredningar och böcker.

Resultaten indikerar att den internationella forskningen rörande skuldsättning och konsumtionsbeteende i digitala sammanhang i hög grad bedrivs från ett system- eller näringsidkarperspektiv, och endast i låg utsträckning behandlar konsumentutsatthet och för individen negativa aspekter. Det betyder exempelvis att gällande skuldsättning i digitala sammanhang är det ekonomiska/affärsinriktade perspektivet dominant i forskningen. Det finns vidare relativt lite svensk forskning om konsumtions- och snabblån och deras konsekvenser för individ och samhälle, möjligen med undantag för ett reglerings- och policyperspektiv på snabblån. Ett flertal offentliga utredningar och myndighetsrapporter betonar hur unga vuxna är en särdeles exponerad kategori vad det gäller ekonomisk utsatthet.

Projektledare för kunskapsöversikten har varit Stefan Larsson, föreståndare för Lunds universitets internetinstitut (LUii) och disputerad i både rättssociologi och i fysisk planering. Medarbetare i projektet var Hanna Carlsson, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap, och Fredrik Åström, docent och bibliometriker.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

Originalspråksvenska
FörlagLunds universitets internetinstitut (LUii)
Antal sidor82
Volym1
ISBN (tryckt)978-91-982312-1-2, 978-91-982312-0-5
StatusPublished - 2015
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnLUii reports
Volym1

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Hanna Carlsson, Stefan Larsson & Fredrik Åström, 2015, Lund University Internet Institute. 80 s. (LUii reports; vol. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (2)

Related projects

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Larsson, S. (Huvudtalare)
2017 mar 16

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Visa alla (1)